Voorwaarden van de overeenkomst

Deze overeenkomst is voor het laatst gewijzigd op 19 juni 2015.

Lees deze servicevoorwaarden ("Overeenkomst", "Servicevoorwaarden") zorgvuldig door voordat u deze gebruikt

http://www.dhinetherlands.com/

("de Site") wordt beheerd door DHI Global Europe Ltd ("ons", "wij" of "onze"). Deze Overeenkomst bevat de wettelijk bindende voorwaarden voor uw gebruik van de Site op

http://www.dhinetherlands.com/

Door de Site op enigerlei wijze te bezoeken of te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het bezoeken of doorbladeren van de Site of het bijdragen van inhoud of ander materiaal aan de Site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Begrippen met een hoofdletter worden in deze overeenkomst gedefinieerd.

 

Intellectueel eigendom

De Site en de oorspronkelijke inhoud, kenmerken en functionaliteit zijn eigendom van DHI Global Europe Ltd en worden beschermd door internationale wetten op het gebied van auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten.

 

Beëindiging

Wij kunnen uw toegang tot de Site zonder oorzaak of kennisgeving beëindigen, wat kan leiden tot het verbeuren en vernietigen van alle informatie die met u verband houdt. Alle bepalingen van deze overeenkomst die naar hun aard de beëindiging moeten overleven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantieclaims, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Links naar andere sites

Onze Site kan links bevatten naar sites van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door DHI Global Europe Ltd.

DHI Global Europe Ltd heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden. Wij raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke site van derden die u bezoekt.

Toepasselijk recht

Deze overeenkomst (en alle verdere regels, beleidslijnen of richtsnoeren die door middel van verwijzing zijn opgenomen) worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Griekenland, zonder uitvoering te geven aan de beginselen van wetsconflicten.

Wijzigingen in deze overeenkomst

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of te vervangen door de bijgewerkte voorwaarden op de Site te plaatsen. Uw voortgezet gebruik van de Site na dergelijke wijzigingen vormt uw aanvaarding van de nieuwe Servicevoorwaarden.

Controleer deze overeenkomst regelmatig op wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met een van deze Overeenkomst of wijzigingen in deze Overeenkomst, mag u de Site niet gebruiken, er geen toegang toe hebben of blijven hebben of het gebruik van de Site onmiddellijk stopzetten.

Chat with us via whatsapp

Chat with us via whatsapp